Vítejte v portálu E-přijímačky

Vážení uchazeči,

vítejte v portálu E-přijímačky ČZU. V tomto portálu budete mít v termínu uvedeném v pozvánce k přijímací zkoušce zpřístupněny vaše elektronické testy.

Přihlašovací údaje do tohoto systému (uživatelské jméno a heslo pro každý studijní obor, na který se hlásíte) získáte v portálu https://prihlaska.czu.cz. Pomocí takto získaných přihlašovacích údajů se můžete následně přihlásit přímo do tohoto systému, nebo využít příslušný odkaz v portálu https://prihlaska.czu.cz. Do tohoto systému se můžete přihlásit kdykoliv před přijímací zkouškou, ale samotný přijímací test vám bude zpřístupněný až v den a čas, který máte uvedený v pozvánce k přijímací zkoušce. Doporučujeme vyzkoušet si přístup do tohoto systému dříve, než před samotným absolvováním testu, aby bylo možné zavčas řešit případné problémy.

Výše uvedený způsob získání přihlašovacích údajů do tohoto systému neplatí pro uchazeče Provozně ekonomické fakulty ČZU (testy v kurzu Zkouška z českého jazyka pro cizince B1). Přihlašovací údaje vám budou rozeslány přímo z tohoto systému prostřednictvím e-mailu. Zkontrolujte si pečlivě své e-mailové schránky, zda e-mail nebyl zařazen do kategorie spam.

Informace ohledně organizace přijímacích testů vám poskytnou kontaktní osoby z fakulty, na kterou skládáte přijímací zkoušku. V případě problémů s přihlášením do portálu https://prihlaska.czu.cz či systému https://e-prijimacky.czu.cz, nebo jakýchkoliv jiných technických problémů kontaktujte pracoviště Helpdesk.

O výsledcích přijímacího řízení budete informováni fakultou, na kterou jste dané přijímací řízení vykonávali. Počet dosažených bodů z přijímacího řízení bude do tří pracovních dnů od konání testu k dispozici na adrese https://is.czu.cz/prijimacky/verejne_vysledky.pl.

Přejeme mnoho úspěchů při přijímacím řízení!


Kompletní návod pro přihlášení k přijímacímu e-testu a jeho absolvování naleznete zde.